Formacions

  • Formacions a serveis educatius i centres escolars.
  • Tallers específics sobre altes capacitats intel·lectuals, trastorns d’aprenentatge i educació emocional.
  • Properament: formació online

Realització de formació per equip docent, per entitats socials i/o educatives i tallers de sensibilització.


Aquestes formacions i tallers poden ser de les temàtiques següents:

  • Trastorns d’aprenentatge i el comportament.
  • Formació específica en: Dislèxia, TDAH o TEA.
  • Altes Capacitats Intel·lectuals.
  • Educació emocional.

Realització de tallers per a l’alumnat:

  • Educació i gestió emocional: identificació, consciència i gestió emocional (què són les emocions, per quin motiu són útils, què sentim i com ho sentim, com gestiono el que em passa i com ho puc expressar).
  • Tallers de 2, 4 o 10 hores (altres possibilitats, a consultar).