Sessions presencials

o Reeducacions psicopedagògiques en trastorns d'aprenentatge, individuals i grupals.
o Intervencions psicoeducatives personalitzades.
o Valoracions d’altes capacitats
o Acompanyament emocional i mindfulness.

A les sessions presencials d’acompanyament, es realitza una intervenció personalitzada segons la necessitat detectada. Aquestes sessions poden ser d’acompanyament emocional, psicoeducatiu, reeducacions psicopedagògiques o interiorització del mindfulness.

Per altra banda, les valoracions d’altes capacitats, consten de diferents fases: Recollida d’informació, valoració de proves específiques (capacitat intel·lectual, creativitat, aspectes emocionals i acadèmics...) i entrega d’informe final.

Les sessions presencials es realitzen a Centre Sinàptic (Torroella de Montgrí, Girona) o a Girona ciutat.

Actualment, l’agenda per sessions presencials, tant de Torroella de M. com de Girona, està complerta. *Agenda oberta per valoracions d'altes capacitats.